strona główna
Życiorys
Homilie
Homilie II
Homilie III
Homilie IV
Rekolekcje
Rekolekcje2
Rozwazania
Modlitwa
Chodzenie po tropach
Inspiracje
Refleksje
Na marginesie
Pasje
Wspomnienia
Video
Kontakt


Columbo i kod na ścianie

Porucznik Columbo nerwowo pogrzebał w kieszeniach pomiętego prochowca. Wśród notatnika i tępego ołówka palce natrafiły wreszcie na zapałki i pudełko z tanimi cygarami. Odetchnął z ulgą i zapalił. Wypuszczając powoli obłoczki dymu stał nadal przed ścianą w pokoju śp. Andrzeja Hołowatego i wnikliwym wzrokiem przyglądał się zapisanym drobnym maczkiem cytatom. Dlaczego zapisywał na ścianie, nie w notatniku, jak on, Columbo? Może żeby mieć te cytaty często przed oczami? Jednak coś ich łączyło – pomyślał i poczuł nić sympatii – Padre też używał ołówka.
Zapisków było dużo, widać, że dominikanin dużo czytał i medytował. Część z nich pisana była po łacinie, a część greką, ale uwagę porucznika dłuższy czas zajmowały trzy krótkie wersy zapisane obok framugi drzwi. Przeczytał je jeszcze raz:
Ez 37,1-14;
Ps 107,2-9;
Mt 22,34-40
Odpowiedź nasuwała się sama, zapis czytań liturgicznych, ale czuł, że to za prosta odpowiedź, że coś się pod nią jeszcze kryje... Po co zapisywałby na ścianie ściągę do czytań liturgicznych, żeby przygotować się do wygłoszenia homilii? Nie przygotowywał kartek z homiliami, skryptów, zawsze mówił z głowy, czasem zamykając tylko oczy dla lepszej koncentracji. Gdyby chciał w ten sposób zapisywać ściągi do każdych czytań, kiedy tylko miał wygłosić homilię, to w celi na Jamnej nie starczyłoby ścian. Columbo rozejrzał się jeszcze raz po pokoju i zabębnił palcami we framugę. Dlaczego te trzy linijeczki pojawiły się na ścianie wśród wielu innych?
Musiały mieć dla zapisującego jakieś głębsze osobiste znaczenie. Porucznik wydobył notes i zaczął przerzucać własne notatki.... Jest! Ów Padre kiedyś na rekolekcjach mówił, że Pan Bóg zawsze trafnie dobiera czytania w danym dniu do tego, co on akurat porusza w rekolekcjach. To samo powiedział kiedyś podczas udzielanego ślubu.
"Pan Bóg trafnie dobiera czytania..." – ta myśl nie dawała porucznikowi spokoju. Poczuł, że idzie właściwym tropem. Warto by się temu przyjrzeć, jakie czytania kryją się za tymi skrótami, pomyślał i podszedł do wielkiego regału pełnego książek. Książki zapełniały przestrzeń od podłogi aż pod sufit. Columbo zlustrował rzędy pionowych grzbietów i zauważył, że za pierwszą linią książek stał i leżał drugi rząd. Wydawałoby się że mól książkowy albo antykwariusz– pomyślał - ale nie, tacy nie używają hantli, nart, roweru i kijków do nordic walkingu.
Stojąc przed regałem wyłuskał wzrokiem egzemplarz Biblii i zaczął wyszukiwać:
((Ez 37,1-14)
Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł On do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! (...)


(Ps 107,2-9) Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana
Tak niech mówią odkupieni przez Pana,
których wybawił z rąk przeciwnika
i których zgromadził z obcych krain,(...)


(Mt 22,34-40)
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.


Co je łączy, co je łączy, co je... Przerwał i stuknął otwartą dłonią w czoło. "Pan Bóg trafnie dobiera czytania w danym dniu..." jak echo przemknęło mu przez głowę. Inny klucz! Nie co je łączy, ale kiedy te czytania w takiej konfiguracji zabrzmiały w kościele! To jest klucz.

* * *
Po pięciu pomału wypalonych cygarach w pokoju zrobiło się duszno i ciemno, ale Columbo zbyt pochłonięty był przeglądaniem archiwalnych Oremusów, by zwracać uwagę na otoczenie. Nagle w parach dymu zajaśniała rozradowana twarz porucznika. Jest! Sierpień 2010 roku. A dokładnie dwudziestego dnia sierpnia nastąpiła taka koniunkcja zapisana na ścianie:
Ez 37,1-14;
Ps 107,2-9;
Mt 22,34-40

Columbo przekartkował notes i uśmiechnął się. Zagadka rozwiązana!
20 sierpnia 2010 roku ojciec Andrzej Hołowaty skończył 50 lat. Równy jubileusz, połowa wieku. A więc zapisał Boże trzy życzenia dla siebie w dzień jubileuszu...– skwitował porucznik. Czego mu Bóg życzył - jak Ezechielowi kazał ożywiać Duchem Bożym kości zeschłej wiary i przywracać ludzi do życia duchowego. Jak w psalmie, aby głosił Miłosierdzie i błądzącym na pustkowiu, w których wygasło życie, pomagał odnaleźć drogę. I jak w Mateuszu kazał trzymać się dwóch najważniejszych przykazań: miłości Boga i bliźniego.

"Pan Bóg trafnie dobiera czytania w danym dniu..." . Porucznik siedział w fotelu przy biurku i patrzył przez uchylone okno na kozę i osła skubiących zieloną soczystą trawę, a potem przeniósł wzrok daleko na odległe grzbiety pagórków. "Pan Bóg trafnie dobiera czytania w danym dniu..." Niesamowite – pomyślał i nagle tknięty jakimś impulsem zaczął ponownie wertować stos Oremusów. Znalazł w końcu egzemplarz z sierpnia 2011 roku i otworzył na dniu 25 sierpnia. To tego dnia po wieczornej Mszy Padre pojechał samochodem z Jamnej do Zakliczyna, a wracając umarł nagle na poboczu drogi, niecałe dwadzieścia metrów od wjazdu na teren ośrodka.
Columbo wyjął swój notatnik i zapisał ostatnie czytania z ostatniej Mszy Świętej Andrzeja Hołowatego
(Ps 90,3-4.12-14.17) - Obracasz w proch człowieka i mówisz: „Wracajcie synowie ludzcy”(...)
Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? Bądź litościwy dla sług Twoich.
(Mt 24,42-51) - Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


"Pan Bóg trafnie dobiera czytania w danym dniu..." - powtórzył porucznik Columbo i zamknąwszy swój wymięty notes zaczął od nowa przyglądać się napisom na ścianach pokoju.Inspiracje

[Rozmiar: 95531 bajtów]

Sentencje pisane ołówkiem na ścianach pokoju

[Rozmiar: 47948 bajtów]
***

[Rozmiar: 14750 bajtów]
Noctem quietatem et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Amen.
Noc spokojną i śmierć doskonałą niech nam raczy dać Bóg Wszechmogący. Amen
- napis na ścianie na wprost łóżka.

***
Rozważaj, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał
i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża


***
Si vis utiliter aliquid scire et discere, ama nesciri et pro nihilo reputari.
(Jeśli chcesz coś naprawdę wiedzieć, znajdź radość w tym,
że ludzie o tobie nie wiedzą i mają cię za nic)
Tomasz A Kempis – O naśladowaniu Chrystusa księga I rozdz. II


***
Chcąc dowiedzieć się, co jest naturalne, musimy badać te gatunki,
które zachowują swą naturę, a nie te które uległy skażeniu
- Arystoteles –Polityka
***
[Rozmiar: 64701 bajtów]
***
Amicus Plato, sed magis amica veritas
- "Przyjacielem Platon, lecz większą przyjaciółką prawda"

***
Nie umiem powiedzieć, kto mnie najbardziej irytuje:
ci, którzy zabraniają nam wiedzieć cokolwiek,
czy ci, którzy nie zostawiają nam niczego, nawet niewiedzy

– Seneka

***
Nie wiem kim jestem: nie tym, którego znam.
– Johannes Scheffler vel Angelus Silesius / Anioł Ślązak

[Rozmiar: 48727 bajtów]

***
Wszechświat w swojej nieskończonej różnorodności tworzy zespół pełen harmonii,
w którym wszystkie części są wzajemnie powiązane i żyją jedne dla drugich.
Od atomu do anioła, od wiązań między molekułami do wspólnoty świętych
– nic nie istnieje w odosobnieniu, ani też tylko dla siebie.
Bóg nie stwarzał inaczej jak tylko jednocząc. Dramatem człowieka jest oddzielenie.

-Gustave Thibon

***
Jedną z ułomności współczesnego świata jest żądanie upowszechnienia tego, co wyjątkowe,
i spadanie poniżej normy przez chęć uogólnienia tego, co przekracza normę.

- Gustave Thibon

[Rozmiar: 67920 bajtów]

***
Z pisaniem książek rzecz ma się tak: napisać książkę to rzecz niewielka
– żyć to sprawa ważniejsza;
Jeszcze więcej znaczyłoby napisać dzieło, według którego by żyć można.
A jakże ważne byłoby żyć tak, żeby można było napisać o tym dzieło!

-Victor E.Frankl

[Rozmiar: 38394 bajtów]

***
Mt 17,4
[Rozmiar: 18964 bajtów]

***
Kto kiedykolwiek podejmując ostateczną decyzję, nie zaaprobuje okropności życia,a nawet ich
nie przyjmie z ochotą, ten nigdy nie posiądzie ogromnych pełnomocnictw, jakimi istnienie nasze
rozporządza, ten przejdzie skrajem swego bytu i w rozstrzygającej chwili nie będzie ani żywym
ani umarłym.

-Rilke

***
Trzeba posiąść swój własny chaos, aby urodzić gwiazdę.
-Nietsche

***
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
Co mnie nie zabija, to czyni mnie mocniejszym -Nietsche

***
Kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje.
- Nietsche cytowany przez Victora Frankla w książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu” str. 124

***
Summum ius summa iniuria
– Cycero

[Rozmiar: 56275 bajtów]

***
Amice, ad quod venisti
PRZYJACIELU, po coś przyszedł?
(Jezus do Judasza w Ogrodzie Oliwnym Mt 26, 50)
[Rozmiar: 17727 bajtów]

***
Ten kto rozpacza, tym samym zdradza, ze coś ubóstwił,
że z tego co ma wartość tylko względną, uczynił coś bezwzględnego
– coś co jest celem samym w sobie, sensem ostatecznym, wartością najwyższą.

-Victor Frankl
***
Rozpacz nie tylko odsłania każde ubóstwienie, ale i mści się za nie.
-Victor Frankl
***
Życiu nie można stawiać żadnych warunków.
- Paul Polak
[Rozmiar: 30637 bajtów]

***
Metafizyka podziału jest tym samym co metafizyka grzechu.
Ale ponieważ człowiek nie może żyć bez namiastki jedności,
te części, które zostały rozdzielone i zabite przez grzech,
łączą się jako martwe już nie jako części tego samego ciała,
ale jako ziarenka piasku tej samej pustyni.
Oddzielenie wywołuje pomieszanie, zerwanie, uniformizację.

-Gustave Thibon
***

... normalne objaśnia się anormalnym, a pierwszorzędne tłumaczy poślednim.
- Jose Ortega Gasset
***

Człowiek szlachetny dąży do tego, by żyć jak człowiek,
człowiek zły dąży do tego by żyć szczęśliwie.
Ten ostatni szuka, tu na ziemi, rzeczy i istot, w których mógłby znaleźć zadowolenie,
ten pierwszy szuka rzeczy i istot, którym mógłby się oddać w ofierze.

- Gustave Thibon
***
[Rozmiar: 43921 bajtów]
***
Podczas modlitwy nie zmierzamy do tego, by Bóg stał się widoczny dla nas,
ale do tego, byśmy sami stali się widoczni dla Niego.

-Abraham J.Heschel
***
Logiczne rozważania tracą swoją funkcje kompasu właśnie wtedy,
gdy zaczynamy się zbliżać do magnetycznego bieguna prawdy, czyli do Absolutu.

- A. Koestler
***
Widzieć bez oczu, słyszeć bez uszu, mówić bez języka, dostrzegać rzeczy,
których zmysły dostrzec nie mogą i pojmować rzeczy bez pomocy rozumu

- Bachia Ibn Pakuda
***
Nie możesz Go czcić swoim ciałem, jeżeli nie wiesz jak czcić Go w swojej duszy.
***
[Rozmiar: 29195 bajtów]

Mało jest ulic na świecie tak bogatych w pokusy, jak wyobraźnia pustelnika.
***
[Rozmiar: 18972 bajtów]

Nie mamy nic do stracenia poza naszymi ograniczeniami.
- John Main
***

Miłość polega na tym, że dwie samotności chronią się, graniczą z sobą
i pozdrawiają się nawzajem

-Rilke
***
[Rozmiar: 19624 bajtów]

Primum philosophari, deinde mori
Najpierw filozofowanie, potem śmierć
-Victor Frankl
***
Sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt
Wszystko co wielkie jest tak samo trudne do zrealizowania jak jest trudne do znalezienia
-ostatnie zdanie Etyki Spinozy
***
[Rozmiar: 34605 bajtów]

Cogi qui potest nescit mori
-Seneka
***
Nienawiść nieznanej radości jest najbardziej pożerającą i najbardziej niewybaczalną z nienawiści
- Gustave Thibon
***
Za zepsuciem każdego Russeau kryje się nieludzka surowość jakiegoś Kalwina
- Gustave Thibon
***
Ten, kto odtrąca jakiegokolwiek pana poza samym sobą, przestaje być panem siebie.
Izolacja rodzi idolatrię.
Wszystko w człowieku oddzielonym od Boga jest po kolei przeżywane, by stać się bogiem.

- Gustave Thibon
***
Złymi świadkami są oczy i uszy dla ludzi mających dusze barbarzyńców
- Heraklit
***
[Rozmiar: 51372 bajtów]

We never know how high we are
Till we are called to rise;
And then, if we are true to plan,
Our statures touch the skies

The Heroism we recite
Would be a daily thing,
Did not ourselves the Cubits warp
For fear to be a King

-Emily Dickinson

Nie znamy własnej wysokości
Póki nie każą nam powstać
Wówczas - gdy wreszcie plan spełniamy
Nieba sięgamy wzrostem.

Heroizm w pieśniach sławiony
Byłby naszą normalną naturą
Gdybyśmy miar nie wypaczali
z lęku przed królewską posturą

***
[Rozmiar: 47606 bajtów]

Żadnego problemu nie da się rozwiązać
na tym samym poziomie świadomości, który go stworzył.

- Einstein
***
Kościół ma za zadanie napoić ludzi winem Prawdy
i dziwi się, że ludzie nie chcą tego wina przełknąć,
gdy im je wpycha do ust razem z butelką.

- Graham Green
***
W procesie myślenia odpowiedź pozbawiona pytania traci życie.
A.J. Heschel
***
[Rozmiar: 31275 bajtów]

***
Our bodies are given life from the midst of nothingness.
Existing where there is nothing is the meaning of the phrase „Form is emptiness”.
That all things are provided for by nothingness is the meaning of the phrase „Emptiness is form”.
One should not think that these are two separate things.

- z przewodnika dla wojownika „Hagakure” autorstwa mnicha-byłego samuraja Yamamoto Tsunetomo
[Rozmiar: 28576 bajtów]
***
Fuge
Tace
Quiesce

(By znaleźć Boga) uciekaj od ludzi, milcz i wycisz się
-Abba Arseniusz, Ojciec Pustyni

***
Paulo maiora canamus
Śpiewajmy o rzeczach wznioślejszych – Wergiliusz

[Rozmiar: 49126 bajtów]

***
Amor trahit amantem extra se
***
Festina lente
Spiesz się powoli
***
Simplex intuitus veritatis
Proste spojrzenie na prawdę - TzA(Tomasz z Akwinu:)

[Rozmiar: 43633 bajtów]
***

[Rozmiar: 32966 bajtów]
***

[Rozmiar: 40686 bajtów]
***

[Rozmiar: 35058 bajtów]
***

[Rozmiar: 37301 bajtów]
***


[Rozmiar: 59846 bajtów]

[Rozmiar: 54159 bajtów]

[Rozmiar: 63322 bajtów]


 

Ilość odwiedzin od IX 2012: