strona główna
Życiorys
Homilie
Homilie II
Homilie III
Homilie IV
Rekolekcje
Rekolekcje2
Rozwazania
Modlitwa
Chodzenie po tropach
Inspiracje
Refleksje
Na marginesie
Pasje
Wspomnienia
Video
Kontakt

Modlitwy


Jamneńska Koronka do Bożego Miłosierdzia


Jestem witrażem Pana Boga - jutrznia na Jamnej
z rozważaniem fragmentu z listu Św. Pawła do Filipian 2,14-15:

Jeżeli ciągle szemram, patrzę na wszystkie sytuacje z ciemnej strony, to zagarniam te ciemności
i przestaję mieć Światło w sobie. Gdy nieustannie oczyszczam swoje wnętrze i nie narzekam,
to coraz jaśniej w moim wnętrzu świeci Bóg - jestem witrażem Pana Boga,
Modlitwa za dzieci do Świętego JackaŚwięty Jacku, wielki Polaku i cudotwórco
Zatroskany o los Kościoła i naszej Ojczyzny
Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom,
Oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.

Jak niegdyś leczyłeś choroby ciała,
Tak teraz użyj swej cudownej mocy,
By zachować w nich największy skarb
Jakim jest wiara i miłość.

Niegdyś przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru,
Spraw dziś, aby one przeszły bezpiecznie
Przez burzliwy okres rozwoju.
Nie pozwól, aby zabrakło im kiedykolwiek chleba,
A przez sieroctwo zostały pozbawione opieki rodziców.

Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju,
Podobnie jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie.
Niech będą naszą radością i chwałą,
Chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła,
A Bóg niech będzie w nich błogosławiony,
Amen

Modlitwa powszechna V • Za Kościół Święty, w którym Chrystus każdego z nas wysyła na misję, na misję głoszenia Jego przemieniającej mocy
  – Ciebie prosimy...

 • Za Papieża Benedykta XVI – Ciebie prosimy...

 • Za zmarłych poleconych naszym modlitwom, o Miłosierdzie Boże dla nich – Ciebie prosimy...

 • W chwili ciszy przedstawmy Panu Jezusowi te wszystkie trudne i ważne sprawy, które nosimy w naszych sercach
  – Ciebie prosimy...

 • Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy otworzyli się na uzdrawiającą moc Chrystusa, który jest w stanie
  uleczyć sfery martwe w naszym życiu – Ciebie prosimy...

 • Za tych wszystkich, którzy będą albo są powołani jako ludzie świeccy do roznoszenia Komunii, do bycia nadzwyczajnym
  szafarzem Najświętszego Sakramentu, aby umieli przezwyciężyć opory i aby pamiętali, że nikt z nas, również kapłani,
  nie są godni do tego, aby dotykać Ciało Chrystusa – Ciebie prosimy...

 • Za chorych i cierpiących – Ciebie prosimy...

 • Za tych wszystkich, którzy piastują jakąkolwiek władzę - o mądrość dla nich, o to aby pamiętali, że władza jest
  służeniem innym ludziom – Ciebie prosimy...

 • Za małżeństwa, o jedność, miłość i wierność – Ciebie prosimy...

 • Za tych wszystkich, którzy przeżywają głębokie kryzysy w swoim życiu, stoją przed trudnymi decyzjami, o światło
  Ducha Świętego dla nich – Ciebie prosimy...

 • Polećmy Panu Bogu tych wszystkich, którzy pełnią posługi misjonarzy – Ciebie prosimy...

 • I za niewiasty w stanie błogosławionym – o Boże błogosławieństwo dla nich, dla ich mężów i dzieci – Ciebie prosimy...

 • Polećmy Panu Bogu w szczególny sposób tych wszystkich, których skrzywdziliśmy w naszym życiu – Ciebie prosimy...

 • Miłosierny Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, przez Chrystusa Pana naszego, Amen


Modlitwa powszechna IV • Za Kościół Święty, który niesutannie głosi każdemu z nas Słowo Boże – Ciebie prosimy...

 • W intencji Papieża Benedykta XVI – Ciebie prosimy...

 • O rychłą beatyfikację Jana Pawła Drugiego – Ciebie prosimy...

 • W chwili milczenia przedstawmy Panu Bogu te trudne i ważne sprawy, które nosimy w naszych sercach – Ciebie prosimy...

 • Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy leczyli nasze rozdwojenia, nasze pęknięte serca lekarstwem Słowa
  Bożego – Ciebie prosimy...

 • Za tych wszystkich, którzy zmieniają skalę - o opamiętanie dla nich – Ciebie prosimy...

 • W intencji niewiast w stanie błogosławionym, o błogosławieństwo dla nich, dla ich dzieci,
  dla ich mężów – Ciebie prosimy...

 • Za chorych i cierpiących, szczególnie polećmy Panu Bogu umierajacych – Ciebie prosimy...

 • Za rodziny o umocnienie miłości, jedności i wierności – Ciebie prosimy...

 • Za wszystkich, którzy zostali opuszczeni przez swoich współmałżonków, o męstwo w trudnej wierności – Ciebie prosimy...

 • Za te wszystkie osoby, które skrzywdziliśmy w ciągu naszego życia – Ciebie prosimy...

 • Miłosierny Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, przez Chrystusa Pana naszego, Amen


Modlitwa powszechna III • Za papieża Benedykta Szesnastego, o dary Ducha Świętego dla Niego, aby pewną ręką prowadził Kościół
  – Ciebie prosimy ...

 • W chwili milczenia przedstawmy Panu Bogu te wszystkie trudne i ważne sprawy, które nosimy w naszych sercach
  – Ciebie prosimy ...

 • Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy nieustanne zabiegali o te dary, które tworzą więzi, bo wtedy tak naprawdę
  możemy odsłaniać swoje prawdziwe oblicze zamierzone przez Pana Boga dla nas – Ciebie prosimy ...

 • Za tych wszystkich, których życie chyli się ku zachodowi, by pamiętali, że idą do domu Ojca – Ciebie prosimy..

 • Za wszystkie wspólnoty rodzinne, które są rozdarte, o dary Ducha Świętego, o jedność dla nich, miłość, wierność
  – Ciebie prosimy...

 • Za niewiasty spodziewające się dzieci, o błogosławieństwo dla nich, dla ich mężów i dla dzieci – Ciebie prosimy...

 • Za tych wszystkich, którzy są pogrążeni w ciemności, którzy nie potrafią odnaleźć swojej drogi życia, o światło
  Ducha Świętego dla nich – Ciebie prosimy...

 • Polećmy Panu Bogu tych wszystkich, których skrzywdziliśmy w naszym życiu, tych których może zabiliśmy duchem
  – Ciebie prosimy ...

 • Miłosierny Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, przez Chrystusa Pana naszego, Amen


Modlitwa powszechna II • Za Kościół Święty, który nieustannie przypomina nam o jednorazowości naszego życia, o wadze każdej chwili
  – Ciebie prosimy ...

 • O błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Papieża Benedykta XVI – Ciebie prosimy ...

 • W intencji dziękczynnej za opiekę Bożą i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę – Ciebie prosimy ...

 • W chwili milczenia polećmy Panu Bogu te wszystkie prośby, które przynieśliśmy tutaj dzisiaj – Ciebie prosimy ...

 • Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych abyśmy pamiętali, że miarą naszego człowieczeństwa i naszego życia jest Jezus
  Chrystus – Ciebie prosimy ...

 • Za tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni przez ludzi, którzy chcieli za wszelką cenę sprawiedliwości tu i na tym
  świecie – Ciebie prosimy ...

 • Za chorych i cierpiących, szczególnie za umierających – Ciebie prosimy ...

 • Za małżeństwa, o miłość jedność i wierność – Ciebie prosimy ...

 • Polećmy Panu Bogu niewiasty w stanie błogosławionym, módlmy się o łaskę Pana Boga dla nich, dla ich mężów i dla
  ich dzieci – Ciebie prosimy ...

 • Miłosierny Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, przez Chrystusa Pana naszego, Amen


Modlitwa powszechna I • Za Kościół Święty, który nieustannie przypomina, że jedynym fundamentem w naszym życiu jest Pan Bóg i do Niego
  powracamy przez historię naszego życia – Ciebie prosimy ...

 • Za Papieża Benedykta XVI - Ciebie prosimy ...

 • Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Prośmy o dar, o umiejętność rozróżniania głosów w naszym wnętrzu
  – Ciebie prosimy ...

 • Módlmy się za tych wszystkich, którzy byli naszymi pośrednikami w wierze, którzy doprowadzili nas do Chrystusa
  – Ciebie prosimy ...

 • Za małżeństwa, o miłość, jedność i wierność – Ciebie prosimy ...

 • Abyśmy pamiętali, ze każdy z nas jest zamieszkiwany przez tych, których kochamy, abyśmy dbali o to mieszkanie
  – Ciebie prosimy ...

 • Za rządzących, za tych wszystkich, którzy piastują jakąkolwiek władzę, o mądrość
  – Ciebie prosimy ...

 • W chwili milczenia przedstawmy Panu Bogu te trudne i ważne sprawy, które nosimy w naszych sercach ... – Ciebie prosimy ...

 • Za tych wszystkich, którzy ponieśli porażkę w swoim życiu, aby pamiętali, że z chrześcijańskiego punktu widzenia
  to nie jest tragedia - to jest następny akt dramatu. Można to wszystko odbudować, o taką nadzieję dla nich
  – Ciebie prosimy ...

 • Za dzieci – Ciebie prosimy ...

 • I za tych wszystkich którzy adoptowali dzieci, dając im nowy dom, którego ściany są z miłości – Ciebie prosimy ...

 • Miłosierny Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, przez Chrystusa Pana naszego, AmenIlość odwiedzin od IX 2012: